e-PSIKOLOGI JPM

Selamat Datang ke Portal Rasmi Seksyen Pengurusan Psikologi, Bahagian Sumber Manusia, Jabatan Perdana Menteri.

Seksyen ini bertanggungjawab untuk melaksanakan aktiviti dan perkhidmatan yang meliputi Aplikasi Psikologi Dalam Pengurusan Sumber Manusia. Secara umumnya, perkhidmatan dan aktiviti ini menumpukan kepada elemen pemikiran, tingkah laku dan emosi di tempat kerja.

e-Psikologi JPM merupakan sebuah medium bagi menyampaikan maklumat berkaitan perkhidmatan psikologi dan kaunseling kepada warga kerja Jabatan Perdana Menteri serta Agensi di bawahnya.

UJIAN PSIKOLOGI

Ujian Psikologi merupakan alat pengukuran yang digunakan untuk mendapatkan maklumat dan memahami aspek psikologi individu. Ujian psikologi juga dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kefahaman tentang diri individu. Walau bagaimanapun, pengguna adalah disaran untuk mendapatkan penerangan lanjut berhubung keputusan ujian psikologi yang diperolehi.

AKTIVITI TERKINI

KENALI PEGAWAI PSIKOLOGI ANDA

↓  KLIK PADA PEGAWAI PILIHAN ANDA UNTUK ATUR JANJI TEMU  ↓

Mohamad Fauzi Bin Saad

Mohamad Fauzi Bin Saad

Ketua Pegawai Psikologi

Nor Kamaliati Binti Khamis

Nor Kamaliati Binti Khamis

Pegawai Psikologi Kanan

Saidatul Sariyah Binti Sainawan

Saidatul Sariyah Binti Sainawan

Pegawai Psikologi Kanan

Mohd Faisal Bin Idris

Mohd Faisal Bin Idris

Pegawai Psikologi Kanan

Normahdiah binti Jamian

Normahdiah binti Jamian

Pegawai Psikologi Kanan