DIREKTORI KAKITANGAN SEKSYEN PENGURUSAN PSIKOLOGI

BIL

NAMA

GELARAN

EMAIL

NO. TEL

JAWATAN

1

Badrul Hisham Bin Abu Hani

KPP(S)Ps

badrul@jpm.gov.my

03-88723488

Ketua Peg. Psikologi

2

Nor Kamaliati Binti Khamis 

PPK(S)Ps1

kamaliati@jpm.gov.my

03-88721906

Pegawai Psikologi Kanan

3

Hj.Ahmad Azam Bin Hj.Hassan

PPK(S)Ps2

ahmadazam@jpm.gov.my

03-88723509

Pegawai Psikologi Kanan

4

Nurulliza Binti Muklas

PPK(S)Ps3

nurulliza_muklas@jpm.gov.my

03-88725697

Pegawai Psikologi Kanan

5

Siti Zubaidah Binti Othman Siru

PPK(S)Ps4

zubaidah@jpm.gov.my

03-88723499

Pegawai Psikologi Kanan

6

Nor Shahrin Bin Md Saad

PPP(S)Ps

shahrin.saad@jpm.gov.my

03-88723496

Penolong Pegawai Psikologi

7

Nalia Mariana Binti Ab. Rahman

PPP(S)Ps2

nalia@jpm.gov.my

03-88721907

Penolong Pegawai Psikologi

8

Norazlina Binti Puteh

PT(S)Ps

norazlina.puteh@jpm.gov.my

03-88723498

Pembantu Tadbir (P/O)

 

Alamat:

Seksyen Pengurusan Psikologi, Aras 4, Setia Perdana 1,

Kompleks Setia Perdana, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,

62502 Putrajaya, Malaysia.

No. Telefon:

603-8872 3488